Contact:

Robert Pak (ervaringsdeskundige)

Mail: info@conscius-voorlichtingen.nl

Mobiel: 06 33240025

Conscius Voorlichtingen is een onderneming die is opgericht door Robert Pak. Robert Pak is al 6 jaar werkzaam binnen Parnassia Bavo Groep. Binnen deze werkzaamheden is het voorlichting geven veelvuldig aan bod gekomen. Zo heeft hij voorlichting gegeven aan politie/justitie, gevangenissen (aan gedetineerden en penitiaire inrichtingswerkers), verslavingsprogramma’s en collega’s voor de deskundigheidsbevordering. Conscius Voorlichtingen is bedacht vanuit de vraag naar voorlichtingen op het voortgezet onderwijs voor jongeren. De voorlichtingen gaan over middelengebruik zoals: alchohol, drugs, gokken, criminaliteit en afhankelijkheid. Alle voorlichtingen worden gegeven door een Conscius medewerker en een ervaringsdeskundige die op zijn/haar beurt weer getraind is om op een verantwoordelijke manier voorlichting te kunnen geven aan jongeren. Conscius Voorlichtingen wil bereiken om zoveel mogelijk jongeren te voorzien van informatie waarin hij of zij een juiste keus maakt in de eerder genoemde onderwerpen. Conscius Voorlichtingen geeft ook trainingen die verzorgd worden door een Conscius medewerker aan: • Docenten • Jongerenwerkers • Trainingen aan PIWers • Reclasseringswerkers • En ieder ander die geïnteresseerd is.